SBA tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, Kế hoạch năm 2021 và Người lao động năm 2021

Hứa Huy Hiệu - Phòng Tổ chức - Hành chính   18/01/2021   985   0

Ngày 08/01/2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA), SBA đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, Kế hoạch năm 2021 và Người lao động năm 2021.

Về dự Hội nghị có:

  • Ông Nguyễn Thanh - Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC);
  • Ông Hoàng Lê Giang - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn EVNCPC;
  • Đại diện các Ban của EVNCPC: KTGS, Tổng hợp, Tài chính Kế toán;
  • Bà Huỳnh Thị Cúc - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng;
  • Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn Công ty Cổ phần Sông Ba;
  • Và toàn thể CBCNV SBA.

Ông Phạm Phong - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc và Ông Phan Đình Thạnh - Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị diễn ra:

  • Ông Phạm Phong phát biểu khai mạc, thông qua Chương trình Hội nghị;
  • Ông Nguyễn Thế Duy - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh trình bày Báo cáo tổng kết năm 2020, kế hoạch năm 2021 và Báo cáo Hội nghị Người lao động năm 2021;
  • Ông Phan Đình Thạnh - Chủ tịch Công đoàn: Trình bày Báo cáo ghi nhận kết quả tổ chức HNNLĐ cấp đơn vị cơ sở và các kiến nghị của người lao động; Đánh giá việc thực hiện cam kết HNNLĐ năm 2020.

 

Ông Nguyễn Thế Duy - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh trình bày Báo cáo

Năm 2020 là năm có quá nhiều khó khăn, bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD các doanh nghiệp, kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Sông Ba nói riêng. Đại dịch Covid 19 kéo dài, phụ tải hệ thống điện giảm, giá bán điện theo thị trường trung bình năm 2020 chỉ 820 đồng/kWh, bằng 76% so với cùng kỳ năm 2019, mùa khô giá điện cao thì thiếu nước, mùa mưa giá điện thấp thì mưa lũ dồn dập, phải xả nước, bán với giá 01 đồng/kWh. 

Nhờ dự liệu tốt công tác thuỷ văn, Công ty đã chủ động, có nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt trong vận hành các nhà máy, năng động, quyết liệt trong quản lý điều hành nên đã vượt qua các khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty đề ra. Cụ thể như sau:

 KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH:

TT

Nội dung

ĐVT

NQĐHĐCĐ năm 2020 (KH)

Thực hiện

(TH)

(%)

TH/KH

1

Tổng sản lượng điện thương phẩm

Triệu kWh

197,00

234,14

118,85

-

Khe Diên

 

32,00

38,92

121,63

-

Krông H’năng

 

165,00

195,22

118,32

2

Tổng doanh thu:

Tỷ đồng

238,27

265,83

111,57

2.1

Doanh thu sản xuất điện

 

230,77

257,88

111,75

-

Khe Diên

 

44,40

48,26

108,69

-

Krông H’năng

 

186,37

209,62

112,48

2.2

Doanh thu dịch vụ và thu khác

 

7,50

7,95

106,00

 

Tổng giá trị dịch vụ, tư vấn đã thực hiện (trước VAT) là 9,67 tỷ đồng, ghi nhận doanh thu theo quy định là 7,95 tỷ đồng, phần giá trị đã thực hiện của 02 đề tài nghiên cứu vận hành liên hồ sông Vu Gia - Thu Bồn, Sông Ba là 1,72 tỷ đồng theo hình thức thực thu, thực chi nên không ghi nhận doanh thu.

3

Tổng chi phí

Tỷ đồng

152,11

157,32

103,43

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

81,00

101,58

125,41

5

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Đ/CP

1.344

1.658

123,36

 

 

Ông Phan Đình Thạnh - Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo của BCH Công đoàn

Việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2020 đã thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa Người sử dụng lao động và Người lao động. Công ty đã nỗ lực tìm kiếm được thêm các công việc từ bên ngoài, qua đó vừa tăng nguồn thu cho Công ty, luôn đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho NLĐ. Lương hằng tháng của NLĐ được chi trả đúng, đủ; thưởng Tết. Công ty luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi CBNV phát huy trí tuệ, thể hiện tài năng và cống hiến cho Công ty (năm 2020 Công ty có 02 sáng kiến, 05 cải tiến và 17 hợp lý hóa sản xuất). Công ty luôn đảm bảo công bằng trong đánh giá, đề bạt, dân chủ trong công việc, chú trọng xây dựng văn hóa SBA, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, thỏa ước lao động tập thể; chăm lo công tác đào tạo cho đội ngũ CBCNV để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về năng lực và năm 2020 không có khiếu nại, tố cáo từ Người lao động.

  Sau khi nghe các Báo cáo, Hội nghị tiến hành thảo luận và lắng nghe những ý kiến đóng góp, tâm tư của các Trưởng, Phó đơn vị về: Công tác quản lý, vận hành 02 nhà máy; Phát triển dịch vụ tư vấn; Phân tích, dự báo thủy văn; Vận hành NMTĐ theo thị trường phát điện cạnh tranh; Thi công lắp đặt thiết bị tổ máy H3 – Dự án KDMR; Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phương pháp làm việc trong thời gian giãn cách xã hội.

Về với Hội nghị, Ông Nguyễn Thanh – TV HĐTV EVNCPC bày tỏ cảm xúc vui mừng khi tham dự Hội nghị, Ông cũng nhấn mạnh một số công tác SBA đã  thực hiện tốt trong năm 2020 và cần phát huy để thực hiện tốt hơn trong năm 2021: Công tác sản xuất điện; Công tác nghiên cứu, phát triển dịch vụ tư vấn qua đó chủ động tạo nguồn thu, làm chủ công nghệ; Vận hành tốt 02 Nhà máy; Sáng tạo, vượt khó trong việc thực hiện dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên; Tinh thần làm việc cần cù, gắn kết và đã chống chọi tốt với các tác động bên ngoài; Đảm bảo thu nhập tốt cho người lao động trong khi tình hình kinh tế năm 2020 rất khó khăn. Ông đã đánh giá cao những nỗ lực của Công ty, gửi lời chúc mừng đến Người đại diện phần vốn tại SBA, toàn bộ CBNV SBA đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ năm 2020 giao và bày tỏ sự đồng cảm với những khó khăn, vướng mắc của Công ty trong thời gian qua.

Về kế hoạch năm 2021, Ông có những ý kiến chỉ đạo cụ thể: Tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả 02 NMTĐ; Hoàn thiện hồ sơ quyết toán đối với dự án KDMR; Công tác DVTV: cần đặt mục tiêu cao để phấn đấu và phát triển; Đồng tình với Công ty trong định hướng đầu tư (Dự án điện gió), tuy nhiên cần cân đối nguồn lực, tài chính và Người ĐDPV phải báo cáo đầy đủ đến EVNCPC để có chỉ đạo xuyên suốt; Ban Lãnh đạo cần đi đầu trong việc đề ra chiến lược, mục tiêu, chỉ đạo xuyên suốt trong việc “Chuyển đổi số”; Duy trì, nâng cao đời sống, việc làm cho CBNV Công ty; Xây dựng cơ chế trả lương phù hợp để giữ chân người tài, nâng cao thu nhập cho NLĐ. Bên cạnh những thuận lợi, nền tảng đang có, Ông đánh giá rằng năm 2021 sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức và đã có những chỉ đạo đối với các Ban KTGS, Ban Tổng hợp EVNCPC theo dõi, hỗ trợ Người đại diện phần vốn SBA thực hiện nhiệm vụ năm 2021. 

Kết thúc bài phát biểu, Ông gửi lời chúc đến Người đại diện phần vốn, Ban kiểm soát và toàn thể CBNV SBA năm 2021 mạnh khỏe, thành công.

 

Ông Nguyễn Thanh – TV HĐTV EVNCPC phát biểu tại Hội nghị

Đại diện Hội Doanh nghiệp Quận Hải Châu, Bà Huỳnh Thị Cúc – Phó Chủ tịch Hội đã nhiệt liệt hoan nghênh KQSX kinh doanh SBA đạt được năm 2020. SBA đã đóng góp xây dựng cho Hội nhiều hoạt động thiết thực: Công tác thiện nguyện; Đóng góp vào ngân sách của Quận; Tích cực tham gia các hoạt động của Hội tổ chức. Trong năm 2020, SBA đã vinh dự đón nhận Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Bà cũng mong rằng, SBA sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2021 và ngày càng phát triển hơn nữa để đóng góp tích cực vào các hoạt động của Hội cũng như ngân sách của Quận. Sau cùng, Bà cũng đã gửi lời chúc đến Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV SBA một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát đạt và chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

 

Bà Huỳnh Thị Cúc – Phó Chủ tịch Hội DN - Quận Hải Châu phát tiểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Đinh Châu Hiếu Thiện – Chủ tịch HĐQT Công ty bày tỏ cảm xúc vui mừng khi tham dự Hội nghị theo truyền thống của SBA. Với nhiều biến động đã xảy ra trong năm 2020, Ông đã chia sẻ đến CBNV Công ty phải luôn có một tư duy khác, luôn nhìn nhận và chuẩn bị ứng phó với những sự thay đổi khi nó xảy ra. Ông cũng đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của SBA trong việc lập kế hoạch năm 2021 và mong rằng đội ngũ SBA tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, mạnh dạn, dám thay đổi hơn nữa trong quá trình giải quyết công việc để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, Ông cũng có một số ý kiến chỉ đạo liên quan đến: Công tác thi công trạm 110kV – DA KDMR; Chính sách hỗ trợ cho CBNV NMKD sau đợt thi công DA KDMR và mùa mưa lũ vừa qua. Kết thúc phần phát biểu, Ông chúc quý đại biểu, lãnh đạo và CBNV SBA luôn mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc.

 

Ông Đinh Châu Hiếu Thiện  – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Công ty và NLĐ đã thảo luận, trao đổi những nội dung liên quan đến Thỏa ước Lao động tập thể trên tinh thần dân chủ, công bằng; Hướng đến những nội dung liên quan đến những chính sách có lợi hơn cho Người lao động so với Quy định của Pháp luật và thống nhất kết ký kết Thỏa ước Lao động tập thể năm 2021.

 

Ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2021 giữa Tổng Giám đốc và Đại diện Người lao động - Chủ tịch Công đoàn SBA

Về khen thưởng, Ông Nguyễn Hà Anh Vũ – Trưởng  Phòng Tổ chức – Hành chính đọc các Quyết định khen thưởng của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; Quyết định khen thưởng năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty và điều hành phần trao thưởng.

 

Ông Nguyễn Thanh –Thành viên HĐTV EVNCPC trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho Ông Trần Ngọc Hoành – Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Kiểm định an toàn đập.

 

Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Chủ tịch HĐQT Công ty trao tặng Giấy khen cho các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020

 

Ông Phạm Phong - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trao tặng Giấy khen cho các tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020

 

Ông Thái Hồng Quân - TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty trao tặng Giấy khen cho Trưởng và Phó các đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020

 

Ông Phan Đình Thạnh – Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Công ty trao tặng Giấy khen cho CBCNV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020

 

Ông Nguyễn Thế Duy – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty trao tặng Công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Ông Phạm Phong - Tổng Giám đốc Công ty trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp chân tình, xây dựng của các Quý khách mời và CBNV Công ty. Đồng thời, Tổng Giám đốc Công ty đã trả lời, làm rõ một số nội dung trao đổi tại Hội nghị như: Kế hoạch Doanh thu DVTV năm 2021; Công tác dự báo mưa, lũ; Nhà thầu thi công thuộc DA KDMR; Đầu tư dự án điện gió; Thi công TBA110kV; Chi trả lương thưởng cho CBNV Công ty. Tổng Giám đốc hoàn toàn thống nhất với ý kiến chỉ đạo của Ông Nguyễn Thanh trong công tác “Chuyển đổi số”.

Ông yêu cầu CBNV Công ty trong năm 2021 phải thực hiện: Suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai để làm đến đâu chắc đến đó, không bị hụt hẫng khi có những thay đổi bất thường; Nâng cao tâm thế của mình, phát huy truyền thống SBA, biết vì NLĐ, khách hàng, Cổ đông, Lãnh đạo; Tự coi lại mình để tự đào tạo, tự thích nghi để tồn tại và phát triển. Ông tin tưởng rằng SBA sẽ từng bước khắc phục được khó khăn trong quá khứ về dòng tiền, nghiên cứu ứng dụng KHCN để tạo thêm giá trị và phát triển bền vững. Kết thúc phần phát biểu, Ông Tổng Giám đốc chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý, HĐQT, Ban Lãnh đạo, CBCNV Công ty luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.

 

Ông Phạm Phong - TV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tổng kết Hội nghị

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, Người lao động năm 2021 và Kế hoạch năm 2021 đã thành công tốt đẹp.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN