Chi bộ SBA tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, đảng viên năm 2021

Phạm Văn Luận - Phòng Tổ chức - Hành chính   17/12/2021   616   0

Ngày 14/12/2021, tại Văn phòng Công ty cổ phần Sông Ba, Chi bộ Công ty đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tập thể, cá nhân trong Chi bộ. Buổi họp dưới sự chủ trì của Ông Thái Hồng Quân, Bí thư Chi bộ và sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Chi bộ Công ty. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 hiện nay, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch và đảm bảo an toàn cho CBNV đang thực hiện công tác vận hành nhà máy, các đảng viên tại NMTĐ Khe Diên và Krông H’năng tham gia họp kiểm điểm bằng hình thức trực tuyến.

 

Ông Thái Hồng Quân - Bí thư chi bộ chủ trì cuộc họp

Cuộc họp kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong Chi bộ năm 2021 được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung tại hướng dẫn số 09-HD/ĐU ngày 05/12/2019 và văn bản số 423-CV/ĐU ngày 06/11/2021, bổ sung một số tiêu chí đánh giá mới như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty; sự tham gia của cá nhân đảng viên trong thực hiện công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc, nơi cư trú và bổ sung kiểm điểm cá nhân người đứng đầu về tiêu chí đánh giá, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong thực hiện công tác tiếp khách hàng, giải quyết đơn, thư.

Cuộc họp đã diễn ra nghiêm túc, khách quan, cầu thị và thực chất; các đảng viên trong Chi bộ không có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; Trong kiểm điểm, không có biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Các đảng viên tham dự và phát biểu tại cuộc họp

            Với những kết quả đạt được thời gian qua, tại cuộc họp các đảng viên trong Chi bộ Công ty đã cùng thống nhất tự đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 05 đảng viên được đánh giá xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 21 đảng viên được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

           Cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, đảng viên năm 2021 của Chi bộ Công ty cổ phần Sông Ba diễn ra thành công tốt đẹp.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN