Cuộc thi tìm hiểu: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng - 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

Ban Tổ chức cuộc thi   08/11/2021   583   0

 


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN