Thông báo: Quy định về phòng chống dịch Covid – 19 tại NMTĐ Khe Diên.

Để đảm bảo an toàn cho CBCNV NMTĐ Khe Diên và hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng và một số địa bàn thuộc tỉnh Quảng Nam, Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo về quy định về phòng chống dịch Covid – 19 tại NMTĐ Khe Diên, thời gian áp dụng kể từ ngày 30/07/2020 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   30/07/2020   1838   0

Công ty Cổ phần Sông Ba đạt Giải thưởng “Năng lượng bền vững năm 2019”

Ngày 04/7/2020 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã được nhận giải thưởng “Năng lượng bền vững” lần thứ nhất do Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương và Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) đồng chủ trì.

Phòng Tổ chức - Hành chính   23/07/2020   1625   0

Thích hợp

Cây chanh không thể thích nghi trong môi trường khác để phát triển được, chỉ có thể thích hợp trong môi trường bình thường. “Hoa chanh nở giữa vườn chanh , thầy u mình với chúng mình chân quê ” tôi ngân nga hát câu thơ của Nguyễn Bính, sao đơn giản mà sâu sắc thế!

Tổng Giám đốc - Phạm Phong   25/05/2020   1438   0

SBA Chống dịch COVID-19

Với tinh thần “Chống dịch như chống Giặc”, “Chậm là hỏng!”, Tổng Giám đốc Công ty đã ngay lập tức trực tiếp chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Nguyễn Hà Anh Vũ - Phòng Tổ chức - Hành chính   30/03/2020   1359   0

SBA – 17 năm sau

Thấm thoát đã qua 17 năm thành lập Công ty Cổ phần Sông Ba. 17 năm, một thời gian đủ dài để nhìn lại và nghĩ đến 17 năm sau.

Tổng Giám đốc - Phạm Phong   22/01/2020   1411   0