Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Phòng Tài chính - Kế toán   25/07/2023   1324  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây:

Công văn công bố thông tin:

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023:

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN