Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Phòng Tài chính - Kế toán   25/01/2022   1028  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây:

Công văn công bố thông tin:

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021:

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh

Trân trọng!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN