Báo cáo Tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2020

Hội đồng quản trị   29/01/2021   887  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2020 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây: 

Công văn công bố thông tin  - Bản tiếng Anh

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2020 - Bản tiếng Anh

Trân trọng!