Báo cáo Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

Hội đồng quản trị   24/07/2019   1154  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019


Trân trọng!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN