Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Hội đồng quản trị   26/07/2017   786  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây:

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017;

Bảng Cung cấp thông tin.

Trân trọng!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN