Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanh

Hội đồng quản trị   28/04/2014   769  

Kính gửi:


- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Ba

 

- Mã chứng khoán: SBA

 

- Trụ sở chính: 230 Nguyễn Tri Phương - Q.Thanh Khê - TP. Đà Nẵng

 

- Điện thoại: 0511. 3 653 592 - 2 215 592

 

- Fax: 0511. 3 653 593

 

- Loại thông tin công bố: 24h

 

- Nội dung thông tin công bố:

 

Ngày 25/04/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 07/14/QĐ-S3-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Duy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Ba


(Kèm theo Quyết định số 07/14/QĐ-S3-HĐQT, ngày 26/04/2014)


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.


Trân trọng.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC


       đã ký


PHẠM PHONG

 

Nội dung công văn: Tải về

 

Nội dung Quyết định HĐQT về việc Bổ nhiệm PTGĐKD: Tải về

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN