Nghị quyết số 04/16/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 3, 9 tháng đầu năm và kế hoạch công tác quý 4/2016 và các nội dung quan trọng khác

Hội đồng quản trị   20/12/2016   777  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng Công bố nội dung:

Nghị quyết số 04/16/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 3, 9 tháng đầu năm và kế hoạch công tác quý 4/2016 và các nội dung quan trọng khác.

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung:

   - Báo cáo bằng tiếng Việt: Tải về;

   - Báo cáo bằng tiếng Anh tại đây: Tải về

Trân trọng!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN