NGHỊ QUYẾT SỐ 03/17/NQ-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA KẾT QUẢ SXKD QUÝ 2, 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH QUÝ 3/2017

Hội đồng quản trị   12/09/2017   670  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY V/V " THÔNG QUA KẾT QUẢ SXKD QUÝ 2, 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH QUÝ 3/2017"

 
 Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây: Tải về

 
Trân trọng!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN