NGHỊ QUYẾT SỐ 04/17/NQ-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THỰC HIỆN TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2017 BẰNG TIỀN

Hội đồng quản trị   30/11/2017   763  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY V/V "THỰC HIỆN TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2017 BẰNG TIỀN"

 
 Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây: Tải về

 
Trân trọng!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN