Chào mừng kỷ niệm 21 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Ba (02/01/2003 - 01/01/2024)

Nghị quyết số 09/18/NQ-HĐQT ngày 21/12/2018 của Hội đồng quản trị v/v thông qua kết quả công việc công ty thực hiện trong quý 3, 9 tháng đầu năm

Hội đồng quản trị   21/12/2018   1000  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: 

NGHỊ QUYẾT SỐ 09/18/NQ-HĐQT NGÀY 21/12/2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÔNG TY THỰC HIỆN TRONG QUÝ 3, 9 THÁNG ĐẦU NĂM; KẾ HOẠCH QUÝ 4 VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC LIÊN QUAN. 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây: Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN