Nghị quyết của HĐQT số 01/20/NQ-HĐQT: Thông qua KQSXKD quý 4, cả năm 2019; KHSXKD năm 2020, quý I/2020.

Hội đồng quản trị   22/01/2020   1107  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: 

Nghị quyết của HĐQT số 01/20/NQ-HĐQT: Thông qua kết quả SXKD quý 4, cả năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020, quý I/2020 Công ty và các nội dung quan trọng khác liên quan. 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây: Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN