Công bố thông tin Quyết định số 02/24/QĐ-SBA-HĐQT, về việc: chấp thuận hợp đồng quản lý vận hành ngăn xuất tuyến 172 tại TBA 110kV EaKar đấu nối NMTĐ Krông H'năng vào lưới điện Quốc gia với Công ty điện lực Đắk Lắk

Phòng Tài chính - Kế toán   12/03/2024   1283  

Công ty Cổ phần Sông Ba công bố thông tin Quyết định số 01/24/QĐ-SBA-HĐQT, về việc:  về việc: chấp thuận hợp đồng quản lý vận hành ngăn xuất tuyến 172 tại TBA 110kV EaKar đấu nối NMTĐ Krông H'năng vào lưới điện Quốc gia với Công ty điện lực Đắk Lắk, cụ thể:

Văn bản CBTT: Tải về

Tài liệu đính kèm: Tải về