Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2023 so với năm 2022

Phòng Tài chính - Kế toán   04/03/2024   388  

Công ty Cổ phần Sông Ba giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2023 so với năm 2022, cụ thể:

Bản tiếng Việt: Tải về

Bản tiếng Anh: Download