Chào mừng kỷ niệm 21 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Ba (02/01/2003 - 01/01/2024)

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 4/2023 so với quý 4/2022.

Phòng Tài chính - Kế toán   17/01/2024   371  

Công ty Cổ phần Sông Ba giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 4/2023 so với quý 4/2022, cụ thể:

Bản tiếng Việt: Tải về

Bản tiếng Anh: Download