Thông báo mời tham gia chào giá cạnh tranh: Thanh lý xe ô tô Mitsubishi Pajero GL V6 V33VH, biển số 43H-1860

Phòng Tổ chức - Hành chính   18/12/2023   1822  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng thông báo nội dung:

Thông báo mời tham gia chào giá cạnh tranh: Thanh lý xe ô tô Mitsubishi Pajero GL V6 V33VH, biển số 43H-1860:

Thông báo số 773/23/S3-BTLTS