Công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận lãi trái phiếu SBAH2125001

Phòng Tài chính - Kế toán   11/12/2023   1110  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Công bố thông tin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận lãi trái phiếu SBAH2125001:

Văn bản công bố thông tin

Thông báo 588/23/S3-TCKT