Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 3/2023 so với quý 3/2022.

Phòng Tài chính - Kế toán   18/10/2023   1124  

Công ty Cổ phần Sông Ba giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 3/2023 so với quý 3/2022, cụ thể:

Bản tiếng Việt: Tải về

Bản tiếng Anh: Download