Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022

Phòng Tài chính - Kế toán   18/07/2023   947  

Công ty Cổ phần Sông Ba giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể:

Bản tiếng Việt: Tải về

Bản tiếng Anh: Download