Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 2/2023 so với quý 2/2022.

Phòng Tài chính - Kế toán   17/07/2023   886  

Công ty Cổ phần Sông Ba giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 2/2023 so với quý 2/2022, cụ thể:

Bản tiếng Việt: Tải về

Bản tiếng Anh: Download