Công bố thông tin Quyết định số 06/23/QĐ-S3-HĐQT, về việc: chi trả cổ tức năm 2022_Đợt 2 bằng tiền đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   26/05/2023   854  

Công ty Cổ phần Sông Ba công bố thông tin Quyết định số 06/23/QĐ-S3-HĐQT, về việc: chi trả cổ tức năm 2022_Đợt 2 bằng tiền đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba, cụ thể:

Văn bản CBTT: Tải về

Tài liệu đính kèm: Tải về