Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 1/2023 so với quý 1/2022

Phòng Tài chính - Kế toán   18/04/2023   696  

Công ty Cổ phần Sông Ba giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 1/2023 so với quý 1/2022, cụ thể:

Bản tiếng Việt: Tải về

Bản tiếng Anh: Download