Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   10/04/2023   807  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Hoàng Xuân Quí

Văn bản công bố thông tin