Thông báo nhận cổ tức từ năm 2021 trở về trước

Phòng Tài chính - Kế toán   25/11/2022   1096  

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: Quý cổ đông tham gia góp vốn tại Công ty CP Sông Ba

 

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) xin trân trọng cảm ơn quý Cổ đông đã tin tưởng và hợp tác tham gia góp vốn tại SBA trong thời gian qua.

SBA chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 01/08/2007, đã niêm yết tại SGDCK HCM từ ngày 01/06/2010 (mã chứng khoán: SBA). Số lượng cổ phiếu niêm yết hiện nay là 60.488.261 cổ phiếu, với khoảng 6.100 cổ đông góp vốn.

Trong những năm qua, SBA luôn tuân thủ quy định về việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. SBA đã tích cực thông tin rộng rãi trên website Công ty, đăng báo, công bố thông tin đầu mối hướng dẫn, … chủ động liên hệ với các cổ đông qua điện thoại và phối hợp với các đơn vị thành viên của EVNCPC nhờ hỗ trợ thông tin đến các cổ đông để chi trả cổ tức. Tuy nhiên, đến nay còn rất nhiều Cổ đông chưa đến nhận cổ tức SBA từ năm 2021 trở về trước do một số Cổ đông đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc đã chuyển nhượng tự do giữa các bên không thông qua Công ty trước khi niêm yết dẫn đến thông tin Cổ đông thay đổi (địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, …). Do đó, SBA không có thông tin để liên hệ với quý Cổ đông trong những trường hợp này.

Để hoàn thành công tác chi trả cổ tức, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, SBA kính mong quý Cổ đông liên hệ với SBA theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn các thủ tục. Cụ thể:

Công ty Cổ phần Sông Ba

Địa chỉ: 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Website: www.songba.vn;  Email: sba2007@songba.vn; Fax: 0236 3653593.

Điện thoại: Phòng Tài chính - Kế toán: 0236 2215596 - 0236 3653596.

 

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Cổ đông.

Trân trọng.