Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 3/2021 so với quý 3/2020.

Phòng Tài chính - Kế toán   19/10/2021   737  

Xem và tải file đính kèm Tại đây

Explanation for the business result differences between quarter 3/2021 and quarter 3/2020: Download