Công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba - Trung tâm Tư vấn và Kiểm định an toàn đập.

Phòng Tài chính - Kế toán   30/07/2021   497  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba - Trung tâm Tư vấn và Kiểm định an toàn đập.

Văn bản công bố thông tin

Quyết định