Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 3/2020 so với quý 3/2019.

Phòng Tài chính - Kế toán   14/10/2020   970  

Xem và tải file đính kèm Tại đây

Explanation for the business result differences between quarter 3/2020 and quarter 3/2019