Báo cáo Tài chính Quí III năm 2019

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin:

 

Báo cáo Tài chính Quí III năm 2019: Tải về

 

Interim financial statements Quarter 3/2019: Download