Giao ca trong mùa lũ Nhà máy thủy điện Krông H’năng

Trên đường vận hành VH2 từ Nhà nghỉ ca đến Nhà máy Krông H’năng qua suối Hố Nai, hằng ngày cán bộ, nhân viên vận hành đi bằng xe máy qua suối này. Khi có lũ nước sẽ dâng cao làm ngập sâu ngầm tràn qua suối này gây gián đoạn việc tiếp tế lương thực và giao ca. Vì vậy ngay từ khi Nhà máy đi vào vận hành, lãnh đạo Công ty đã phát động Công đoàn Công ty tham gia giải pháp vượt lũ qua suối Hố Nai theo tiêu chí an toàn, độc đáo và hiệu quả. Cán bộ, nhân viên Công ty đã tích cực tham gia thiết kế, thi công hạng mục cầu trượt suối Hố Nai với khoảng vượt rộng 35 m và đã được thi công hoàn thành 2 tháng sau đó.Đợt lũ đầu tháng 11 năm 2016 tại hồ thủy điện Krông H’năng có tần suất lũ P= 25%, mặc dù đỉnh lũ không lớn nhưng thời gian lũ lại kéo dài trong nhiều ngày tại hồ Krông H’năng và ở ngầm tràn Hố Nai từ ngày 3/11 đến ngày 11/11/2016. Trong những ngày lũ lụt vừa qua cán bộ, nhân viên Nhà máy thủy điện Krông H’năng đã giao ca qua suối Hố Nai an toàn bằng cầu trượt này, đảm bảo luôn sẵn sàng để phục vụ vận hành sản xuất điện trong mùa lũ.


 


Cầu trượt khi vận hành thử nghiệm


 


Giao ca trong  đợt lũ đầu tháng 11 năm 2016