Xây dựng HT Điện chiếu sáng tượng đài và nhà lưu niệm đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Hưởng ứng sự kêu gọi của Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc ủng hộ công trình thanh niên “Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tượng đài và nhà lưu niệm Đội Hoàng sa kiêm quản Bắc Hải, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi”, Chi Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Sông Ba đã triển khai thực hiện kêu gọi ủng hộ từ Đoàn thanh niên Công ty. Tất cả các đoàn viên Công ty đều nhiệt tình ủng hộ, đóng góp do thấu hiểu được công trình thanh niên này thực sự có ý nghĩa và việc tham gia ủng hộ thể hiện được sự quan tâm của Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Công ty Cổ phần Sông Ba đối với cuộc vận động Nghĩa tình biên giới, hải đảo do Trung ương Đoàn thanh niên phát động.

 


Hình ảnh Tượng đài và Nhà lưu niệmCùng với sự ủng hộ của tất các đoàn viên Công ty, Chi đoàn thanh niên Công ty đã nhận được sự ủng hộ từ Chi bộ, Công đoàn và toàn thể CBNV công ty với tổng số tiền ủng hộ là 12.268.500 đồng. Điều này thể hiện được sự quan tâm, đồng lòng ủng hộ của toàn thể Lãnh đạo và CBNV Công ty với Chi đoàn thanh niên và các phong trào xây dựng công trình tình nguyện xã hội.

Đây là nguồn động viên lớn đối với Chi đoàn thanh niên Công ty, tạo động lực để Chi đoàn thanh niên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2017.