Chi đoàn SBA tham gia diễu hành tuyên truyền tiết kiệm điện

Hưởng ứng kế hoạch tuyên truyền tiết kiệm điện, Chi đoàn SBA cùng với 300 đoàn viên thanh niên của Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Trung đã diễu hành bằng xe đạp nhằm tuyên truyền tiết kiệm điện vào sáng ngày 12/4/2014.

 


 

Di chuyển từ văn phòng Công ty sang địa điểm khai mạc

 


Các đoàn viên thanh niên SBA tại lễ khai mạc

 


Trước giờ xuất phát

 

 

Theo phân công, chi đoàn SBA đã tham gia diễu hành theo lộ trình 3, với chiều dài khoảng 16 km qua các tuyến đường Duy Tân – Núi Thành – Cách Mạng Tháng 8 – Ông Ích Đường – Lê Đại Hành – Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Tri Phương – Nguyễn Văn Linh – Phan Chu Trinh – Trưng Nữ Vương – Lê Đình Thám.

 

       

 

Lộ trình tham gia diễu hành (lộ trình 3)

 

 

Để thực hiện tiết kiệm điện đi vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày thì việc nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng và cần sự chung sức của mọi thành phần xã hội. Khi nhận thức thay đổi sẽ tác động đến thái độ, hành động và hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm.

Qua hoạt động tham gia tuyên truyền lần nầy, Chi đoàn SBA đã đóng góp một phần nhỏ của mình, cùng Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Trung truyền tải thông điệp tiết kiệm điện đến người dân, doanh nghiệp.