Loading ...
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

 

 

Chương trình họp: Tải về

 

Mẫu đăng ký dự họp hoặc ủy quyền: Tải về

 

Mẫu ủy quyền tập thể: Tải về

 

Bản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.180.542
ĐANG TRỰC TUYẾN: 41