Loading ...
THÔNG BÁO NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2018

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12/04/2019 của Công ty Cổ phần Sông Ba. 

Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) xin thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:

1.    Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 27/05/2019.

2.    Đối tượng: Cổ đông SBA theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp vào ngày đăng ký cuối cùng (17/05/2019).

3.    Tỷ lệ thanh toán: 12%/mệnh giá cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). SBA sẽ khấu trừ 5%/số tiền cổ tức cổ đông được nhận để nộp cho cơ quan thuế theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân.

4.    Hình thức chi trả:

4.1 Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

4.2 Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:

   - Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tại SBA: Cổ đông mang theo bản photo của CMND và chứng chỉ cổ phiếu (kèm theo bản gốc để SBA đối chiếu).

- Đối với ủy quyền (nếu có): Người được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền (mẫu số 02) và CMND, chứng chỉ cổ phiếu (bản gốc);

   - Trường hợp đã đăng ký tài khoản nhận cổ tức: SBA sẽ chuyển tiền về tài khoản cổ đông đã đăng ký;

   - Trường hợp chưa đăng ký tài khoản nhận cổ tức: Cổ đông gửi hồ sơ về SBA gồm: Giấy đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản (mẫu số 01) và CMND, chứng chỉ cổ phiếu (bản sao chứng thực).

         Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Sông Ba

Địa chỉ: 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Website: www.songba.vn - Email: sba2007@songba.vn

Điện thoại: 0236 3653596 - 2215596      Fax: 0236 3653593

Trân trọng.

 

 

Mẫu 01: GĐN thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

 

Mẫu 02: Giấy ủy quyền

 

Bản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.180.310
ĐANG TRỰC TUYẾN: 54