Loading ...
NỘI DUNG CHI TIẾT

Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nội dung hỏi: Kinh goi Quy Công ty Chông toi ten la LÊ ĐỨC MINH, co sở hữu 2000 cổ phiếu ( do nguoi bạn truoc đay làm tại Cty dể lại) (tức 20 triệu VND). Nhưng năm 2009 vẫn chưa được nhận cổ tức, va năm 2010 chồng tôi niêm yết tại Công ty cổ phần chứng khoán sài gon - Hà nôi (SHS) chi nhanh ĐaNang. Cho tôi hoi cổ tức nam 2009 và năm 2010 Chồng tôi sẽ nhận ở đâu. Và Tỉ lệ chia Cổ tức bao nhiêu ? Tôi xin chân thanh cảm ơn! Trân trọng, thongtbxh@gmail.com

Nội dung trả lời:  

1/. Theo điều 6 - Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông của SBA năm 2010 (Nghị quyết số 04/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/05/2010) thì lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2009 sẽ để lại trả gốc vay VCB Đà Nẵng.

2/. Hiện nay, Báo cáo tài chính năm 2010 SBA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC (AAC), đang chờ AAC ra báo cáo chính thức.

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN của SBA năm 2010 gần 34 tỷ đồng (kế hoạch 19,96 tỷ đồng)

Việc chi trả cổ tức năm 2010 của SBA sẽ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2011 quyết định, dự kiến vào cuối tháng 03/2011. Sau khi ĐHĐCĐ thống nhất thông qua, SBA sẽ tiến hành chi trả cổ tức theo cách thức sau:

- Trường hợp cổ đông đã mở tài khoản lưu ký tại Công ty chứng khoán, SBA sẽ chuyển trả trực tiếp vào tài khoản lưu ký của Cổ đông thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (Danh sách cổ đông phải được chốt theo thời gian thông báo của SBA gửi UBCKNN, SGDCK HCM và TTLKCK Việt Nam).

 
 

Quay lại

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 06/07/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,7 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,068
   tháng: 0,366
   năm: 9,193 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 199,52
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 06/07/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,313
   tháng: 1,678
   năm: 39,318 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.402.599
ĐANG TRỰC TUYẾN: 7.778