Loading ...
NỘI DUNG CHI TIẾT

Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nội dung hỏi: Theo thông báo của quý Công ty thì tài liệu ĐHCĐ sẽ đăng tải lên trang web từ ngày 12/04 nhưng hiện nay tôi vào xem thì vẫn chưa thấy. Kính đề nghị quý Công ty cho biết tài liệu ĐHCĐ năm 2020 sẽ được đăng tải vào thời gian nào? Trân trọng.

Nội dung trả lời:  

 

Kính gửi Quý cổ đông Lê Minh Tiến,

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã quan tâm đến tình hình hoạt động của SBA. Câu hỏi của Quý cổ đông, SBA trả lời như sau:

Ngày 14/04/2020, Hội đồng quản trị SBA đã có Thông báo số 09/20/TB-HĐQT ngày 14/04/2020 về việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, theo đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được dự kiến tổ chức vào ngày 30/06/2020.

Căn cứ khoản 18.3 Điều 18 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2018 có nội dung chính như sau: Thông báo hp Đại hi đồng c đông được gi cho tt c các c đông bng phương thc bo đảm, đồng thi công b trên trang thông tin đin t ca Công ty và y ban chng khoán Nhà nước, S giao dch chng khoán. Người triu tp hp Đại hi đồng c đông phi gi thông báo mi hp đến tt c các c đông trong Danh sách c đông có quyn d hp chm nht mười lăm (15) ngày trước ngày khai mc cuc hp Đại hi đồng c đông. Chương trình hp Đại hi đồng cổ đông, các tài liu liên quan đến các vn đề s được biu quyết ti đại hi được gi cho các c đông hoc/và đăng trên trang thông tin đin t ca Công ty. Trong trường hp tài liu không được gi kèm thông báo hp Đại hi đồng c đông, thông báo mi hp phi nêu rõ đường dn đến toàn b tài liu hp để các c đông có th tiếp cn.

Vì vậy, các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải trên website SBA chậm nhất từ ngày 15/06/2020.

Trân trọng.

 
 

Quay lại

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 10/07/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,6 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,127
   tháng: 0,884
   năm: 9,712 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 199,08
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 10/07/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,735
   tháng: 3,799
   năm: 41,438 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.429.863
ĐANG TRỰC TUYẾN: 7.788