Loading ...
NỘI DUNG CHI TIẾT

Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nội dung hỏi: Xin gởi ý kiến đến Công ty CP Sông Ba xem xét hoạt động công ty: Vì sao thủy điện hoạt động tốt, thời gian sản xuất thu hồi vốn càng lâu, giá điện ngày càng tăng, nhựng hoạt động doanh thu, cổ tức ngày càng xuống, như vậy do đâu?hẫy trả lời cho các cổ đông để có niềm tin. Đề xuất giai đoạn tới cho kiểm toán độc lập, kiểm tra, rà soát việc quản trị công ty,thực hiện việc cải cách quản lý, tinh giảm biên chế, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Rất mong sự quan tâm của công ty và quý cổ đông.

Nội dung trả lời:  

Trước hết, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) xin cảm ơn sự quan tâm của quý Cổ đông đến tình hình hoạt động của SBA.

Liên quan đến nội dung ý kiến của Cổ đông, SBA trả lời như sau:

 

1/ Nội dung 1: “Vì sao thủy điện hoạt động tốt, thời gian sản xuất thu hồi vốn càng lâu, giá điện ngày càng tăng, nhưng hoạt động doanh thu, cổ tức ngày càng xuống, như vậy do đâu? Hẫy trả lời cho các cổ đông để có niềm tin”:

 

* Về thời gian thu hồi vốn càng lâu:

Việc thu hồi vốn cho các dự án đầu tư dài hạn (dự án thủy điện) được trích từ nguồn khấu hao TSCĐ phải tuân thủ và đúng quy định pháp luật. Cụ thể:

Theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC, ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Quyết định số 293/QĐ-STC, ngày 29/06/2011 của Sở Tài chính TP. Đà Nẵng và Công văn số 1633/BTC-TCDN, ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính thì các dự án thủy điện của SBA có thời gian trích khấu hao để thu hồi vốn như sau:

- Đối với hạng mục là công trình xây dựng: 50 năm;

- Đối với hạng mục là máy móc, thiết bị: 15 năm.

 

* Giá điện ngày càng tăng, nhưng hoạt động doanh thu, cổ tức ngày càng xuống:

- Việc tăng giá điện trong thời gian qua là tăng giá bán điện bình quân của EVN với các hộ sử dụng điện. Giá điện bán lẻ không liên quan giá bán điện của các nhà máy điện với EVN. Đối với NMTĐ Krông H’năng, công suất 64MW, bán theo cơ chế thị trường phát điện cạnh tranh có thể từ 0 đồng/kWh đến 1.319 đồng/kWh và có thể bị phạt nếu không đáp ứng cam kết ban đầu. Đối với NMTĐ Khe Diên, công suất 9MW, vận hành theo biểu giá chi phí tránh được do Cục Điều tiết Điện lực công bố hàng năm (từ 650 đồng/kWh đến 2.900 đồng/kWh) nhưng ít có sự biến động lớn trong các năm qua.

 

- Thời gian qua, thời tiết rất khô hạn do Elnino nên không đủ nước theo tính toán cho cả 2 nhà máy nhưng Công ty vẫn phải trả nợ gốc, lãi vay Ngân hàng. Công ty đã rất khó khăn, thiếu tiền trả nợ, lương thấp và đã từng bước khắc phục như: tự tính lại thủy văn; đàm phán lại giá điện cho NMTĐ Krông H’năng; giãn thời gian trả nợ ngân hàng; tái cơ cấu nguồn vốn dài hạn; vận hành hiệu quả thị trường phát điện cạnh tranh,... nên doanh thu, lợi nhuận sau thuế, cổ tức của SBA từ năm 2010 đến năm 2018 ngày càng tăng, cụ thể như sau:

 

STT

Chỉ tiêu

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Doanh thu (tỷ đồng)

141,51

202,53

168,73

222,15

211,37

194,93

211,91

333,02

254,01

2

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

  32,02

  32,39

  18,68

  66,56

  65,39

  51,77

  64,21

135,91

  96,34

3

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

675

650

375

1.247

1.085

859

1.065

2.254

1.595

4

Tỷ lệ chia cổ tức

3,5%

5%

5%

10%

10%

8%

10%

15%

12%

5

Cổ tức (đồng/CP)

350

500

500

1.000

1.000

800

1.000

1.500

1.200

 

Cổ phiếu SBA từ 3.700 đồng/CP nay đã nâng lên 14.000 đồng/CP.

Việc đảm bảo trả cổ tức hàng năm được ĐHĐCĐ thường niên Công ty và đa số Cổ đông (hiện có khoảng trên 6.300 cổ đông) đánh giá rất cao sự nỗ lực của đội ngũ CBCNV SBA thời gian qua.

 

2/ Nội dung 2: “Đề xuất giai đoạn tới cho kiểm toán độc lập, kiểm tra, rà soát việc quản trị công ty”:

SBA là Công ty Cổ phần, đã niêm yết Cổ phiếu trên SGDCK HCM từ tháng 6/2010, với khoảng trên 6.300 Cổ đông sở hữu hơn 60,4 triệu Cổ phiếu. Mọi thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn công bố kịp thời, công khai, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và quy chế hoạt động trên SGDCK HCM.

Việc kiểm toán độc lập về BCTC, hoạt động Công ty là một trong những quy định bắt buộc và đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên. SBA đã thực hiện việc này hết sức nghiêm túc, đầy đủ hàng năm và nằm trong 259 Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin năm 2019 trong tổng số 713 Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX). Việc đề xuất của Cổ đông về vấn đề này đã được Công ty thực hiện trong suốt thời gian qua.

 

3/ Nội dung 3: “…thực hiện việc cải cách quản lý, tinh giảm biên chế, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh”:

Công tác quản lý, điều hành luôn được Công ty chú trọng và luôn đòi hỏi đội ngũ CBNV tinh gọn, làm việc ngày càng hiệu quả nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

Hiện nay, chi phí tiền lương hiện được HĐQT khoán theo định mức tỷ lệ % trên doanh thu nên việc định biên nhân sự sẽ không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty và Cổ đông.

Bên cạnh việc quản lý, vận hành 02 nhà máy thủy điện Khe Diên và Krông H’năng, đội ngũ CBNV Công ty thực hiện nhiều công tác dịch vụ khác nhằm nâng cao trình độ, góp phần gia tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD và thu nhập cho Người lao động như:

- Tự tư vấn, thiết kế, quản lý dự án Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên;

- Tự nghiên cứu, thiết kế, thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng, trung tu, đại tu hai nhà máy; Tự gia công chế tạo lắp đặt thiết bị đo nước, đo mưa, hệ thống quan trắc thông số vận hành theo quy định; Tự lập các phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập, kiểm định đập, quan trắc đập, lập quy trình vận hành hồ chứa. Ngoài sự tiết kiệm chi phí quản lý hàng năm cho Công ty, đội ngũ CBCNV còn xử lý cho các đơn vị ngoài, tăng thêm doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Các ý kiến của Cổ đông về các vấn đề trên đã được SBA luôn quan tâm giải quyết từ khi chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần cho đến nay và đã mang lại hiệu quả rất tốt cho Công ty, Cổ đông và người lao động.

Thời gian đến, Cổ đông có cao kiến gì xin gửi đến Công ty, chúng tôi luôn tiếp nhận.

Nếu Cổ đông chưa thỏa mãn, xin mời đến Văn phòng Công ty để trao đổi trực tiếp.

 

Trân trọng.           

 
 

Quay lại

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 10/07/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,6 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,127
   tháng: 0,884
   năm: 9,712 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 199,08
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 10/07/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,735
   tháng: 3,799
   năm: 41,438 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.430.207
ĐANG TRỰC TUYẾN: 7.799