Loading ...
NỘI DUNG CHI TIẾT

Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nội dung hỏi: Trước hết, Cho phép tôi được gửi tới Ban lãnh đạo CTCP thủy điện Sông Ba lời chào trân trọng! Là cổ đông của Quý công ty, sau khi nghiên cứu Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018, tôi xin phép đề nghị Ban lãnh đạo Công ty giải đáp cho tôi một số câu hỏi như sau: 1.Hiện nay, hai nhà máy Khe Diên và Krong Hnang đã đi vào vận hành ổn định, các chi phí sản xuất + chi phí quản lý + chi phí tài chính có thể dể dàng hình dung được. Tuy nhiên, tôi xem trên báo cáo tài chính số dư tạm ứng đến 30/06/2018 là 19,8 tỷ đồng. Tôi mong Quý ban lãnh đạo giải đáp giúp, công ty đã tạm ứng để thực hiện những công việc gì, số dư tạm ứng này là lớn. 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty: Trong báo cáo tài chính đang thể hiện công ty đang tập hợp chi phí của hai dự án Sông Tranh 1, Krong Hnang 2. Tôi đã đọc báo cáo của HĐQT và BTGĐ, Báo cáo thường niên năm 2017, nhưng không thấy nói rõ về việc triển khai hai dự án này hiện nay đang ở mức độ nào, công ty có tiếp tục thực hiện nữa hay không và vướng mắc gì?, vì vậy đề nghị quý công ty cung cấp thông tin giúp tôi hiểu rõ hơn. 3. Đề nghị Quý công ty giải đáp giúp tôi hiểu rõ hơn về khoản mục chi phí phải trả ngắn hạn: Chi phí khảo sát lập dự án đầu tư, quản lý dự án Sông Bung 3A số tiền là 4,6 tỷ đồng. Sau cùng, cho phép tôi được gửi tới Ban lãnh đạo công ty lời chúc sức khỏe và cảm ơn Ban lãnh đạo đã cố gắng vì mục tiêu phát triển của công ty. Trân trọng!

Nội dung trả lời:  

Trước hết, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) xin cảm ơn sự quan tâm của Ông đến tình hình hoạt động của SBA.

Sau khi kiểm tra thông tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), chúng tôi rất thất vọng vì không tìm thấy Cổ đông nào có tên là Phạm Minh Ngọc như Ông tự giới thiệu, đây là sự mạo nhận không cần thiết!

Tuy nhiên, liên quan đến nội dung ý kiến của Ông, SBA xin trả lời Ông như sau:

1. Về số dư tạm ứng trên BCTC tại ngày 30/06/2018

Hiện nay, để đảm bảo cho hoạt động SXKD điện năng tại 02 Nhà máy TĐ Krông H’năng và Khe Diên bình thường, SBA cần có đội ngũ cán bộ tốt mà không tăng chi phí lương từ SXKD điện năng. Do đó, SBA đã mở rộng, phát triển thêm hoạt động dịch vụ tư vấn (QLDA thuê, khảo sát thiết kế các NMTĐ cho các chủ đầu tư; cung cấp, lắp đặt thiết bị đo mực nước hồ thủy điện cấp chính xác 0,1mm, thiết bị đo mưa tự động mà SBA tự nghiên cứu, sản xuất;…). Chính điều này, CBCNV luôn yên tâm để không ngừng phấn đấu, cống hiến, giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và tạo sự phát triển thời gian đến. 

 Từ năm 2016 đến nay, SBA đã triển khai ký kết hợp đồng dịch vụ với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng và doanh thu bình quân trên 5 tỷ đồng mỗi năm.

Nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả SXKD, đối với công tác bảo dưỡng, trung tu, đại tu thiết bị và hạng mục công trình xây dựng tại các Nhà máy thủy điện, SBA tự tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt. Một số hạng mục đang được Công ty triển khai thi công như: Đường tránh mỏ than Nông Sơn; Bê tông hóa đường vận hành VH1 của NMTĐ Khe Diên; Đại tu các tổ máy NMTĐ, … Ngoài ra, SBA cũng tự triển khai thực hiện dịch vụ tư vấn và lắp đặt thiết bị đã được chủ đầu tư bên ngoài ký hợp đồng như: Lắp đặt thiết bị đo nước, đo mưa tự động cho các hồ thủy điện; Khảo sát, lập dự án đầu tư và tư vấn thiết kế DATĐ Tầm Phục; Khảo sát, lập dự án đầu tư và thiết kế dự án đầu tư Sông Bung 3A; Quản lý dự án đầu tư Sông Bung 3A;… Do vậy, SBA đã tạm ứng cho các đơn vị, CBNV trong Công ty nhằm phục vụ triển khai các công việc này theo quy định và phù hợp với tình hình hoạt động SXKD hiện nay (công tác SCBD liên quan NMTĐ và dịch vụ dự án thuê bên ngoài).

(Chi tiết cụ thể tại Thuyết minh Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018)

Công tác trên thường kéo dài từ một đến vài năm.

Sau khi hoàn thành thi công các hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng, nghiệm thu với chủ đầu tư liên quan công tác dịch vụ tư vấn, SBA sẽ quyết toán và thực hiện hoàn ứng đối với các khoản đã tạm ứng theo quy định.

 

2. Về tình hình thực hiện đầu tư DATĐ Krông H’năng 2 và Sông Tranh 1

* Về đầu tư DATĐ Krông H’năng 2 

DATĐ Krông H’năng 2 được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch bậc thang thủy điện hệ thống sông Ba tại quyết định số 0481/QĐ-BCT ngày 21/01/2008 và được UBND tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 36121000038 ngày 02/10/2009.

Do tình hình tài chính hết sức khó khăn khi NMTĐ Krông H’năng đi vào vận hành từ năm 2010 và Cổ đông không góp thêm vốn nên Công ty không có đủ tiền để triển khai dự án, phải cố gắng duy trì để chờ cơ hội đầu tư.     

Mặt khác, Bộ Công Thương đã có văn bản số 2848/BCT-NL, ngày 31/3/2011, yêu cầu SBA làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuộc DATĐ Krông H’năng 2 trước khi phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, theo chủ trương chung, các dự án thủy điện đều bị tạm dừng nên việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa được các cấp thẩm quyền giải quyết.  

Hiện nay, SBA đang rà soát lại hồ sơ thiết kế nhằm giảm thiểu tối đa diện tích đất ảnh hưởng, đề nghị UBND tỉnh Phú Yên sớm thống nhất cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất các loại thuộc phạm vi dự án để Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án. Sau khi được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, SBA sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án phù hợp tình hình tài chính Công ty trong thời gian đến.

* Về đầu tư DATĐ Sông Tranh 1 

Dự án NMTĐ Sông Tranh 1 được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ sung dự án vào quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 2192/QĐ – UBND, ngày 26/07/2006. Sau đó, SBA tiến hành lập dự án đầu tư và thuê đơn vị bên ngoài để tiến hành khảo sát, đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính.

Tuy nhiên, do không có đủ tiền để triển khai dự án, phải cố gắng duy trì để chờ cơ hội đầu tư và có sự chồng lấn về cao trình giữa dự án Sông Tranh 1 và dự  án quy hoạch mở rộng Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My nên đã ảnh hưởng đến việc triển khai DATĐ Sông Tranh 1.  

Ngoài ra, có vướng mắc trong công tác đấu nối lưới điện các dự án thủy điện tại khu vực Nam Trà My đến đường dây chung đã ảnh hưởng lớn đến việc triển khai đầu tư dự án trong thời gian qua. SBA đang cùng Chủ đầu tư các dự án thủy điện tại khu vực và đơn vị tư vấn để lập hồ sơ thiết kế - dự toán trình Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam xem xét, cho phép tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống đấu nối lưới điện chung.

Hiện nay, SBA vẫn tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan để xem xét, thống nhất bổ sung DATĐ Sông Tranh 1 vào lại quy hoạch các dự án thủy điện vừa và nhỏ nhằm thực hiện các bước tiếp theo, phù hợp tình hình hoạt động của Công ty.

 

3. Về các khoản mục chi phí trả trước ngắn hạn liên quan đến chi phí khảo sát lập dự án đầu tư, quản lý dự án Sông Bung 3A.

Dự án thủy điện Sông Bung 3A là dự án do SBA tư vấn và đã được chủ đầu tư ký Hợp đồng khảo sát, lập dự án đầu tư và thiết kế DATĐ Sông Bung 3A và Hợp đồng quản lý dự án đầu tư Sông Bung 3A với giá trị là 15,35 tỷ đồng.

Thời gian qua, SBA đã triển khai thực hiện tư vấn và được chủ đầu tư tạm nghiệm thu theo khối lượng công việc thực hiện, đã xuất hóa đơn để ghi nhận doanh thu.

 Theo quy định Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, SBA đã trích trước chi phí thực hiện theo kế hoạch, phù hợp giá trị doanh thu ghi nhận và đã kiểm toán BCTC hàng năm. Sau khi hoàn thành thủ tục thanh quyết toán theo quy định, Công ty sẽ hoàn nhập vào khoản chi phí trích trước ngắn hạn của dự án do SBA tư vấn.

 

 
 

Quay lại

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 09/07/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,2 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,130
   tháng: 0,758
   năm: 9,585 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 199,20
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 09/07/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,600
   tháng: 3,064
   năm: 40,703 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.424.542
ĐANG TRỰC TUYẾN: 7.793