Loading ...
NỘI DUNG CHI TIẾT

Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nội dung hỏi: Tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới SBA. Tôi đang là cổ đông của Công ty Xin cho tôi được hỏi về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 và 6 tháng cuối năm 2018. Kế hoạch tạm ứng cổ tức 2018 . Xin chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời:  

         Kính gửi Quý Cổ đông

         Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã quan tâm đến tình hình hoạt động của Công ty. Câu hỏi của Quý Cổ đông, chúng tôi trả lời như sau:

  • Về kế hoạch SXKD quý 3 và 6 tháng cuối năm 2018:

-     Kế hoạch SXKD quý 3/2018 đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Nghị Quyết số 06/18/NQ-HĐQT ngày 30/07/2018, cụ thể:

+ Tổng sản lượng điện thương phẩm 2 nhà máy 33,00 triệu kWh (Khe Diên; 1,0 triệu kWh, Krông H’năng: 32,0 triệu kWh);

+ Tổng doanh thu 41,68 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ sản xuất điện là 39,18 tỷ đồng (Khe Diên: 0,62 tỷ đồng, Krông H’năng: 38,56 tỷ đồng);

+ Lợi nhuận sau thuế: 8,23 tỷ đồng.

-     Dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018:

+ Tổng sản lượng điện thương phẩm 2 nhà máy 128,00 triệu kWh (Khe Diên: 17,0 triệu kWh, Krông H’năng: 111,0 triệu kWh).

+ Tổng doanh thu 146,07 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ sản xuất điện là 139,30 tỷ đồng (Khe Diên 15,76 tỷ đồng, Krông H’năng 123,54 tỷ đồng).

+ Lợi nhuận sau thuế là 54,67 tỷ đồng.

-     Dự kiến cả năm 2018, Công ty ước đạt 100,31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.664 đồng/CP.

  • Về kế hoạch tạm ứng cổ tức 2018:

Việc tạm ứng hoặc chi trả cổ tức thường sau thời gian kết thúc năm tài chính và do ĐHĐCĐ thường niên SBA quyết định. Tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh, dòng tiền thực tế, SBA sẽ cân nhắc, đề xuất tỷ lệ và thời gian tạm ứng, chi trả cổ tức phù hợp trình HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho Cổ đông.

Trân trọng.

 
 

Quay lại

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 09/07/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,2 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,130
   tháng: 0,758
   năm: 9,585 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 199,20
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 09/07/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,600
   tháng: 3,064
   năm: 40,703 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.424.492
ĐANG TRỰC TUYẾN: 7.785