Loading ...
NỘI DUNG CHI TIẾT

Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nội dung hỏi: Lời đầu tiên xin chúc mừng và cảm ơn ban lãnh đạo và quý công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra trong 2 quý đầu năm 2017. Cổ đông đã đầu tư vào công ty từ thời điểm cuối 2016 và rất hài lòng với tỷ suất sinh lợi mà cổ phiếu SBA đem lại. Bên cạnh đó, cổ đông vẫn còn một vài thắc mắc mong được ban lãnh đạo giải đáp : 1. Tình hình nghiên cứu mở rộng nhà máy Khe Diên thế nào ? Cổ đông thấy với suất đầu tư thấp như ban lãnh đạo trình bày thì nên triển khai càng sớm càng tốt và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức DHCD bất thường để sớm đưa vào vận hành và tận dụng được mùa khô 2018 thì rất tốt chứ không cần phải đợi tới kì họp 2018. 2. Cổ đông cũng hơi tiếc vì nếu năm nay chúng ta đổi cách khấu hao sang đường thẳng theo năm thay vì theo % doanh thu thì có lẽ sẽ tận dụng được lượng nước ở cả 2 nhà máy hơn là phải xả tràn. 3. Cổ đông nhận thấy chi phí nhân công và mua ngoài đang tăng mạnh. Cụ thể là dù doanh thu chúng ta tăng 2.7 lần (Từ 52 tỷ lên 140 tỷ) nhưng chi phí nhân công lại tăng 3.14 lần; chi phí mua ngoài tăng 1.8 lần. Dẫu biết rằng nhà máy phát điện nhiều thì phải huy động thêm nhân công làm ca đêm, thưởng thêm các hệ số cũng như phê duyệt tiền lương tốt hơn để đảm bảo đời sống nhân viên. Tuy nhiên mong ban lãnh đạo có kế hoạch cân đối, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông và cán bộ công nhân viên vì hàng năm về phía cổ đông đều đã trích % LNST để chi trả quỹ khen thưởng và phúc lợi. Xin chúc ban lãnh đạo và cán bộ công ty luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trân trọng.

Nội dung trả lời:  

Trước hết, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) xin cảm ơn sự quan tâm của quý Cổ đông đến tình hình hoạt động của SBA.

 

Theo nội dung các ý kiến của Cổ đông, SBA xin trả lời như sau:

 

1/ Về nội dung:Tình hình nghiên cứu mở rộng nhà máy Khe Diên như thế nào. Cổ đông thấy suất đầu tư thấp như Ban lãnh đạo trình bày thì nên triển khai càng sớm càng tốt và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức ĐHCCĐ bất thường để sớm đưa vào vận hành và tận dụng được mùa khô 2018 thì rất tốt chứ không cần phải đợi đến kỳ họp năm 2018”.

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về giải quyết các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án mở rộng nâng công suất nhà máy thủy điện Khe Diên lên 15MW, HĐQT Công ty yêu cầu nghiên cứu kỹ hơn bằng cách đã ký hợp đồng với Tổng công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Việt Nam để thẩm tra hồ sơ Báo cáo NCKT Dự án mở rộng nâng công suất nhà máy thủy điện Khe Diên lên 15MW. Hiện nay, dự án đã được tư vấn thẩm tra đánh giá rất hiệu quả và đang hoàn thiện hồ sơ để xuất bản Báo cáo thẩm tra theo quy định.

 

Sau khi có kết quả thẩm tra, SBA sẽ làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan liên quan để xin điều chỉnh quy hoạch, mở rộng nâng công suất NMTĐ Khe Diên lên 15MW. Công ty sẽ trình HĐQT thông qua chủ trương đầu tư trong thời gian sớm nhất, nhằm có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

 

2/ Về nội dung: “Cổ đông hơi tiếc vì nếu năm nay chúng ta đổi cách khấu hao sang đường thẳng theo năm thay vì theo % doanh thu thì có lẽ sẽ tận dụng được lượng nước ở cả 2 nhà máy hơn là xả tràn”

 

Theo quy định tại Thông tư số 45/TT-BTC, ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính thì “…Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng”. Do đó, Công ty không được tự ý thay đổi phương pháp khấu hao thêm lần nữa. SBA luôn tuân thủ theo Quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ chứa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, NMTĐ Krông H’năng vận hành theo thị trường phát điện cạnh tranh nên khi sản lượng phát vượt sản lượng cam kết được duyệt thì phải theo giá thị trường. Tại thời điểm xả lũ giá điện từ 0,9 – 1,1 đồng/kWh thì không đủ bù giá trị hao mòn thiết bị nên nhà máy không vận hành.   

  

3/ Về nội dung: “Cổ đông nhận thấy chi phí nhân công và mua ngoài …”:

 

- Chi phí mua ngoài tăng 1,8 lần do các năm trước đây, sản lượng điện vận hành quá thấp dẫn đến doanh thu thấp nhưng cần có tiền để chi trả cổ tức hàng năm cho Cổ đông nên một số hạng mục kiểm tra sửa chữa phải xử lý tạm nhằm đảm bảo vận hành được để duy trì thiết bị. Khi sản lượng điện phát tốt, Công ty có kinh phí thì phải kiểm tra xử lý lại những hạng mục còn làm tạm trước đây.

 

- Chi phí tiền lương, tiền công Công ty đã được Hội đồng quản trị khoán tỷ lệ % trên doanh thu sản xuất điện. Do đó, khi doanh thu sản xuất điện thấp thì quỹ lương Công ty được hưởng thấp hoặc ngược lại, khi doanh thu sản xuất điện tăng thì quỹ lương sẽ được hưởng cao. Những năm trước doanh thu thấp, CBNV Công ty không một lời ta thán, luôn nỗ lực tìm tòi khắc phục những tồn tại, kém hiệu quả để khi Công ty phát triển sẽ có kết quả tốt và bền vững. Điều này hoàn toàn hợp lý và hài hòa giữa lợi ích cổ đông với Người lao động.

 

- Việc trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế được Công ty sử dụng vào mục đích khen thưởng cho những CBCNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác cải tiến, sáng kiến nhằm thúc đẩy sự phát triển của Công ty. Đồng thời, Công ty sử dụng quỹ phúc lợi để thăm hỏi lúc ốm đau, chăm lo đời sống cho các CBNV đang còn nhiều khó khăn, tổ chức cho CBNV tham quan học tập, mua quà tết và hỗ trợ học bổng cho con em đồng bào dân tộc đang còn khó khăn nơi các nhà máy đóng chân trên địa bàn. Công ty không dùng các quỹ này để đưa vào quỹ lương nhằm làm tăng thu nhập cho CBNV.     

 

Trân trọng.

 
 

Quay lại

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 10/07/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,6 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,127
   tháng: 0,884
   năm: 9,712 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 199,08
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 10/07/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,735
   tháng: 3,799
   năm: 41,438 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.430.573
ĐANG TRỰC TUYẾN: 7.958