Loading ...
NỘI DUNG CHI TIẾT

Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nội dung hỏi: Tôi theo dõi thủy điện sông ba cũng được vài tuần nay. Tôi thấy thủy điện năm nay rất tốt nên muốn mua cổ phiếu của công ty. Cho tôi hỏi kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm nay của công ty thế nào? Nếu năm nay kinh doanh tốt thì công ty có tính tăng cổ tức cho cổ đông hay cũng như năm ngoái. Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:  
Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) xin cảm ơn sự quan tâm của quý Cổ đông đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Liên quan các nội dung hỏi của Cổ đông về kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017, SBA xin trả lời Quý Cổ đông như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của SBA đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2017. Theo đó, lợi nhuận sau thuế là 75,59 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến là 11%.

Kết quả 6 tháng đầu năm, SBA đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Với kết quả SXKD đạt được 6 tháng đầu năm 2017, dự báo nguồn nước về hai hồ thủy điện Khe Diên và Krông H’năng từ nay đến cuối năm 2017 đều tốt, dự kiến SBA sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cả năm 2017. Cụ thể: sản lượng phát điện đạt 268,45 triệu kWh, tăng 28,45% so kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt 287,87 tỷ đồng, tăng 22,49% so kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 111,25 tỷ đồng, tăng 47,17% so kế hoạch năm và lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.845 đồng/CP (đạt mức cao nhất kể từ khi 2 nhà máy thủy điện Khe Diên và Krông H’năng đi vào vận hành), tăng 47,6% so kế hoạch năm (Xem bài viết “SBA DỰ KIẾN HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017”  để biết thêm chi tiết).

Việc chi trả và tỷ lệ cổ tức năm 2017 do ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty quyết định. Tuy vậy, với tình hình sản xuất kinh doanh của SBA năm 2017 dự kiến vượt so kế hoạch thì Công ty sẽ cân nhắc, đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 phù họp để trình ĐHĐCĐ năm 2018 quyết định.

Trân trọng.

 
 

Quay lại

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 10/07/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,6 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,127
   tháng: 0,884
   năm: 9,712 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 199,08
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động



Ngày: 10/07/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,735
   tháng: 3,799
   năm: 41,438 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khác



Bản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.430.019
ĐANG TRỰC TUYẾN: 7.798