Loading ...
NỘI DUNG CHI TIẾT

Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nội dung hỏi: Tôi là 1 cổ đông có quan tâm đến tình hình hoạt động của công ty nhưng hiện có vài ý chưa rõ, mong công ty giải đáp: 1. Hiện nhà máy Khe Diên phải chịu các quy định nào về mực nước trong hồ. Những tháng nào được quy định là mùa khô. 2. Nhà máy Khe Diên lẽ ra đang được hưởng 50% thuế suất TNDN (theo lộ trình từ 2007: 3 năm miễn thuế, 5 năm giảm 1/2 thuế của nhà nước). Tại sao năm 2015 thuế TNDN của nhà máy vẫn chịu 22%. Từ năm sau nhà máy có được miễn thuế theo lộ trình của tỉnh Quảng Nam không 3. Việc điều chỉnh sản lượng của NMTD Krong H'Nang theo sản lượng mới 171,6trKWh sẽ ảnh hưởng như thế nào tới giá bán điện của nhà máy trong thị trường cạnh tranh. 4. Trong các ý kiến giải đáp của công ty, công ty có kế hoạch trả cổ tức khá cao sau khi cơ cấu nợ sang OCB, thậm chí lên tới >20% từ sau 2018 ?. Với việc LS đang có xu hướng tăng lên công ty có thay đổi kế hoạch không ?

Nội dung trả lời:  

Trước hết, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) xin cảm ơn sự quan tâm của quý Cổ đông đến tình hình hoạt động của SBA.

Theo nội dung các ý kiến của Cổ đông, SBA xin trả lời như sau:

1/ Về nội dung “Hiện nhà máy thủy điện Khe Diên phải chịu các quy định nào về mực nước hồ. Những tháng nào được quy định là mùa khô”:

   - Hiện tại, NMTĐ Khe Diên không có ràng buộc quy định về mực nước hồ trong vận hành. Nhưng để đảm bảo vận hành được giờ cao điểm thì Công ty đã nghiên cứu và dự báo tình hình thuỷ văn để chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý và đạt hiệu quả.

   - Theo Quy định tại Thông tư 32 /2014/TT-BCT “Quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ” thì mùa khô được tính từ ngày 01 tháng 11 năm nay đến ngày 30 tháng 6 năm sau và mùa mưa từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 31 tháng 10 hàng năm.

2/ Về nội dung “Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với NMTĐ Khe Diên”:

   - Theo quy định Luật thuế TNDN và Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 24/CN-UB ngày 29/6/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam thì NMTĐ Khe Diên được miễn thuế TNDN trong 3 năm (từ năm 2007 đến năm 2009) và giảm 50% thuế TNDN trong 5 năm tiếp theo (từ năm 2010 đến năm 2014). Vì vậy, năm 2015 là năm hết thời gian miễn, giảm nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN và phải nộp với mức thuế suất thuế TNDN là 22%.

   - Theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 24/CN-UB ngày 29/6/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam thì NMTĐ Khe Diên được UBND tỉnh Quảng Nam cho miễn thuế TNDN trong vòng 5 năm kể từ khi hết thời hạn miễn giảm thuế theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi lại Quyết định về quy định này.

3/ Về nội dung “Việc điều chỉnh sản lượng của NMTĐ Krông H’năng theo sản lượng mới 171,6 sẽ ảnh hưởng như thế nào tới giá bán điện của nhà máy trong thị trường phát điện cạnh tranh”:

Trên cơ sở phê duyệt của Bộ Công Thương về điều chỉnh sản lượng điện trung bình nhiều năm (Eo) của NMTĐ Krông H’năng khi vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba từ 247,74 triệu kWh còn 171,6 triệu kWh. Căn cứ sản lượng được điều chỉnh, SBA và Công ty mua bán điện (EPTC) đã đàm phán lại giá bán điện NMTĐ Krông H’năng sẽ tăng hơn so với giá bán điện của hợp đồng cũ (hợp đồng cũ đã hết hiệu lực kể từ ngày 31/12/2015) nhằm đảm bảo cho NMTĐ Krông H’năng hoạt động bình thường.

Khi vận hành theo thị trường phát điện cạnh tranh, NMTĐ Krông H'năng được thanh toán doanh thu tiền điện chủ yếu theo hai thành phần: 

   - Phần thanh toán theo hợp đồng mua bán điện, phụ thuộc vào giá hợp đồng và sản lượng được duyệt, nếu không phát đủ sản lượng đã cam kết thì sẽ bị phạt. Nói chung, giá bán điện hợp đồng tăng thì phần doanh thu này tăng.

   - Phần thanh toán theo giá thị trường phụ thuộc vào khả năng phát điện của Nhà máy và giá thị trường toàn phần, giá có thể cao hoặc thấp hơn giá hợp đồng mà không phụ thuộc vào giá hợp đồng.
     
4/ Về nội dung “Trong các ý kiến giải đáp của Công ty, Công ty có kế hoạch trả cổ tức khá cao sau khi cơ cấu nợ sang OCB, thậm chí lên tới >20% từ sau năm 2018. Với việc lãi suất đang có xu hướng tăng lên, Công ty có thay đổi kế hoạch không”:

   - Việc tìm ra quy luật về thuỷ văn là việc khó. Tuy vậy, qua hơn 5 năm vận hành, Công ty đã tìm ra quy luật tương đối cho NMTĐ Krông H’năng, hy vọng đạt xác suất trên 80%. Nếu thực tế diễn biến xảy ra không bất thường so với quy luật đã phân tích và dự báo thì kế hoạch trả cổ tức của Công ty vẫn đảm bảo như nội dung giải đáp các ý kiến cho Cổ đông trước đây.

   - Trước khi cơ cấu lại toàn bộ dư nợ vay của dự án TĐ Krông H’năng là 619,5 tỷ đồng tại VDB thì dòng tiền từ năm 2015 đến 2017 bị âm và không có cổ tức. Do đó, Công ty đã chuyển qua vay tại NHTM Phương Đông (OCB) có thời gian vay 10 năm, lãi suất 3 tháng đầu là 8,3%/năm, lãi suất cho thời gian còn lại bằng lãi suất tiết kiệm dưới 12 tháng cộng biên độ cố định thì tình hình tài chính của Công ty thuận lợi hơn nhiều. Qua phân tích cơ cấu cổ đông cho thấy có trên 5.000 cổ đông có vốn góp dưới 50 triệu đồng, tổng số tiền của nhóm cổ đông này là 73,4 tỷ đồng. Việc chia cổ tức hàng năm cho nhóm cổ đông nhỏ lẻ là việc cần phải làm (đã ta thán rất nhiều trong các năm qua).

     Vì vậy, SBA đã cơ cấu lại toàn bộ dư nợ vay tại VDB để chuyển qua vay tại NHTM Phương Đông. Nhờ đó, đảm bảo ổn định dòng tiền hoạt động của Công ty, cân đối được dòng tiền để trả cổ tức cho Cổ đông năm 2014 và dự kiến tiếp tục trả cổ tức trong thời gian đến.

   - Việc lãi suất Ngân hàng tăng chắc chắn có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Qua việc cơ cấu lại nợ, Công ty không còn chịu rủi ro về tỷ giá cho khoản vay bằng USD (dư nợ gần 3,8 triệu USD), năm 2015 không bị ảnh hưởng lỗ về chênh lệch tỷ giá là gần 5 tỷ đồng cho khoản vay bằng USD.

Trân trọng.

 

 
 

Quay lại

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 10/07/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,6 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,127
   tháng: 0,884
   năm: 9,712 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 199,08
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 10/07/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,735
   tháng: 3,799
   năm: 41,438 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.430.026
ĐANG TRỰC TUYẾN: 7.797