Loading ...
NỘI DUNG CHI TIẾT

Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nội dung hỏi: Công ty thông báo chi trả tiền cổ tức năm 2014 vào ngày 29/5, vậy vì sao đến hôm nay tôi vẫn chưa thấy về tài khoản lưu ký. Xin cám ơn !

Nội dung trả lời:  


Kính gửi Quý cổ đông.

Theo nội dung thư của Quý cổ đông về chi trả tiền cổ tức năm 2014, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) xin trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 10/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, SBA đã có thông báo cụ thể về việc chi trả cổ tức năm 2014 trên website Công ty.

Đối với chứng khoán đã lưu ký, hình thức nhận tiền cổ tức cụ thể như sau:

Theo quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, SBA đã chuyển tiền cổ tức của tất cả cổ đông đã lưu ký cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày 25/05/2015 đúng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Ngày 29/05/2015, VSD đã chuyển tiền cổ tức vào tài khoản chứng khoán của cổ đông. Quý cổ đông vui lòng liên hệ với công ty chứng khoán nơi lưu ký cổ phiếu để kiểm tra và nhận tiền cổ tức.

Trân trọng.

 

 
 

Quay lại

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 09/07/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,2 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,130
   tháng: 0,758
   năm: 9,585 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 199,20
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 09/07/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,600
   tháng: 3,064
   năm: 40,703 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.424.735
ĐANG TRỰC TUYẾN: 7.801