Loading ...
NỘI DUNG CHI TIẾT

Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nội dung hỏi: Năm 2014 chúng tôi chưa nhận được cổ tức. Xin cho tôi hỏi công ty cp Sông Ba đã trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông chưa?

Nội dung trả lời:  

 

Kính gửi Quý cổ đông.

Theo nội dung thư của Quý cổ đông về chi trả cổ tức năm 2014, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) xin trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 10/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, SBA đã có thông báo cụ thể về việc chi trả cổ tức năm 2014 trên website Công ty, cụ thể:

1.    Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 29/05/2015;

 

2.    Đối tượng: Cổ đông SBA theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp vào ngày đăng ký cuối cùng (18/05/2015);

 

3.    Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). SBA sẽ khấu trừ 5% tính trên số tiền cổ tức cổ đông được nhận nộp cho cơ quan thế theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân;

 

4.    Hình thức chi trả:

 

4.1 Đối với chứng khoán đã lưu ký:

 

  Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

 

4.2 Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại SBA.

 

Quý cổ đông vui lòng xem thêm chi tiết nội dung trên tại địa chỉ www.songba.vn.

 

         Xin chân thành cảm ơn.

 

 
 

Quay lại

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 10/07/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,6 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,127
   tháng: 0,884
   năm: 9,712 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 199,08
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 10/07/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,735
   tháng: 3,799
   năm: 41,438 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.429.855
ĐANG TRỰC TUYẾN: 7.788