Loading ...
NỘI DUNG CHI TIẾT

Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nội dung hỏi: Chúng tôi là công nhân Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế có ý kiến như sau: Đọc trên trang web của quí Công ty đã có thông báo về việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2012 bằng cổ phiếu. Tuy nhiên để biết cổ đông chúng tôi thực sự được chi trả hay chưa ? và số lượng chi trả là bao nhêu cổ phiếu? Đề nghị Công ty có văn bản chi tiết gửi về các Công ty Điện lực cụ thể hoặc đăng trên trang web của quí Công ty cũng được. Chúng tôi chờ thông tin! Trân trọng.

Nội dung trả lời:  

Kính gửi quý cổ đông.

Theo nội dung thư của cổ đông Nguyễn Thanh Xuân gửi cho Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) về việc: “tìm hiểu thông tin về chi trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu và thay đổi thông tin cá nhân”, SBA xin trả lời Quý cổ đông như sau:

I.       Chi trả cổ tức năm 2012:

Thực hiện Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/06/2013 của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 về việc chia cổ tức năm 2012 5% bằng cổ phiếu. Ngày 10/10/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã có công văn chấp thuận số 889/2013/TB-SGDHCM gửi SBA “về việc cổ tức năm 2012 chi trả bằng cổ phiếu được giao dịch kể từ ngày 18/10/2013”. Cụ thể:

1.    Đối tượng: Cổ đông SBA theo danh sách do VSD cung cấp vào ngày đăng ký cuối cùng (05/09/2013):

-   Trường hợp cổ phiếu đã lưu ký sẽ do các Công ty chứng khoán thanh toán tại nơi mở tài khoản và số cổ phiếu này đã được chuyển về tài khoản chứng khoán của cổ đông;

-  Trường hợp cổ phiếu chưa lưu ký: Cổ đông nhận chứng chỉ cổ phiếu trực tiếp tại SBA.

2.    Tỷ lệ thanh toán: 5% bằng cổ phiếu, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (100 cổ phiếu nhận được 5 cổ phiếu). Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được trả bằng tiền theo mệnh giá (theo phương án chi trả cổ tức đã được UBCKNN chấp thuận);

3.    Địa điểm nhận chứng chỉ cổ phiếu: Số 230 Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng.

               Đối với cổ đông là CBNV Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, SBA sẽ gửi chứng chỉ cổ phiếu về Công ty Điện lực, cổ đông liên hệ với đơn vị công tác để nhận.

 

 

II.    Thay đổi thông tin cá nhân:

1. Trường hợp cổ phiếu đã lưu ký: Khi muốn thay đổi số điện thoại, địa chỉ…cổ đông liên hệ trực tiếp với Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản để thay đổi thông tin cá nhân. Khi có cổ tức, Công ty chứng khoán sẽ thông báo theo số điện thoại cổ đông thay đổi.

       2. Trường hợp cổ phiếu chưa lưu ký: Cổ đông thay đổi trực tiếp tại SBA:

+ Nếu chỉ thay đổi số điện thoại, địa chỉ liên hệ: Cổ đông điện thoại về Phòng Tài chính - Kế toán để được thay đổi;

+ Nếu thay đổi số CMND: Cổ đông gửi hồ sơ về SBA để điều chỉnh thông tin.    Hồ sơ gồm:

          - Chứng chỉ cổ phiếu (bản gốc);

          - 02 bản công chứng CMND mới;

          - 02 bản điều chỉnh thông tin theo mẫu số 13A/ĐKCK (tải về).

SBA sẽ làm thủ tục điều chỉnh thông tin thay đổi của cổ đông với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

 Địa chỉ liên hệ:

Công ty Cổ phần Sông Ba

Địa chỉ: Số 230 Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng

Điện thoại Phòng Tài chính - Kế toán: 0511 2215596 (gặp cô Đào)

 

Trân trọng.

 
 

Quay lại

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 09/07/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,2 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,130
   tháng: 0,758
   năm: 9,585 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 199,20
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 09/07/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,600
   tháng: 3,064
   năm: 40,703 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.424.736
ĐANG TRỰC TUYẾN: 7.802