Loading ...
Thông tin sản xuất
Tình hình hoạt động sản xuất

Ngày:  Xem thông tin Ngày:  Xem thông tin
Nhà máy thủy điện KHE DIÊN
 
Công suất: 9,0 / 0 (MW)  
Sản lượng:        
       Tổng sản lượng trong ngày: 0,054 (triệu KWh)  
       Tổng sản lượng trong tháng: 1,212 (triệu KWh)  
       Tổng sản lượng trong năm: 4,036 / 0 (triệu KWh)  
Mực nước hồ:   (m)  
        tối thiểu: 0,00    
        hiện tại: 202,44    
        tối đa: 0,00    
Lượng mưa: 0,0 (mm)  
Nhà máy thủy điện KRÔNG H'NĂNG
 
Công suất: 32,0 / 0 (MW)  
Sản lượng:        
       Tổng sản lượng trong ngày: 0,111 (triệu KWh)  
       Tổng sản lượng trong tháng: 4,206 (triệu KWh)  
       Tổng sản lượng trong năm: 18,885 / 0 (triệu KWh)  
Mực nước hồ:   (m)  
        tối thiểu: 0,00    
        hiện tại: 251,20    
        tối đa: 0,00    
Lượng mưa: 0,0 (mm)  
Xem thông tin theo tháng:  của nhà máy:    Xem thông tinTÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 27/03/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,054
   tháng: 1,212
   năm: 4,036 / 0
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 0,00
   hiện tại: 202,44
   tối đa: 0,00
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 27/03/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,111
   tháng: 4,206
   năm: 18,885 / 0
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:13.773.711
ĐANG TRỰC TUYẾN: 38