Loading ...
Thông tin sản xuất
Tình hình hoạt động sản xuất

Ngày:  Xem thông tin Ngày:  Xem thông tin
Nhà máy thủy điện KHE DIÊN
 
Công suất: 9,0 / 9 (MW)  
Sản lượng:        
       Tổng sản lượng trong ngày: 0,109 (triệu KWh)  
       Tổng sản lượng trong tháng: 1,276 (triệu KWh)  
       Tổng sản lượng trong năm: 12,679 / 32 (triệu KWh)  
Mực nước hồ:   (m)  
        tối thiểu: 187,40    
        hiện tại: 196,84    
        tối đa: 206,94    
Lượng mưa: 1,4 (mm)  
Nhà máy thủy điện KRÔNG H'NĂNG
 
Công suất: 64,0 / 64 (MW)  
Sản lượng:        
       Tổng sản lượng trong ngày: 0,717 (triệu KWh)  
       Tổng sản lượng trong tháng: 9,617 (triệu KWh)  
       Tổng sản lượng trong năm: 61,614 / 165 (triệu KWh)  
Mực nước hồ:   (m)  
        tối thiểu: 242,50    
        hiện tại: 250,04    
        tối đa: 255,00    
Lượng mưa: 0,0 (mm)  
Xem thông tin theo tháng:  của nhà máy:    Xem thông tinTÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 12/08/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,109
   tháng: 1,276
   năm: 12,679 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 196,84
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 12/08/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 64,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,717
   tháng: 9,617
   năm: 61,614 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.663.466
ĐANG TRỰC TUYẾN: 44