Loading ...

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Ba.

30 Tháng Sáu 2020 - HĐQT
Lượt xem: 1.315     Phản hồi: 0

NGHỊ QUYẾT  

   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Tải về




Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Tải về




TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 12/08/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,109
   tháng: 1,276
   năm: 12,679 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 196,84
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động



Ngày: 12/08/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 64,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,717
   tháng: 9,617
   năm: 61,614 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khác



Bản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.663.464
ĐANG TRỰC TUYẾN: 42