Loading ...

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 2/2019 so với quý 2/2018

19 Tháng Bảy 2019 - PTCKT
Lượt xem: 1.150     Phản hồi: 0

 

Kính gửi: 

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Công ty Cổ phần Sông Ba (MCK: SBA) xin báo cáo lợi nhuận quý 2/2019 và quý 2/2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2019: 35.575.039.917 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2018: 6.810.505.769 đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2019 tăng so với quý 2/2018 là  28.764.534.148 đồng.

Các chỉ tiêu chính như sau (trích từ Báo cáo tài chính quý 2/2019)

ĐVT: VNĐ

STT

Chỉ tiêu

Quý 2/2019

Quý 2/2018

Chênh lệch

Giá trị

% [(giảm (-), tăng (+)]

1

Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV

72.688.340.939

 37.922.814.051

 34.765.526.888

91,67

2

Giá vốn hàng bán

17.146.996.997

12.832.241.684

 4.314.755.313

33,62

3

Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV

55.541.343.942

25.090.572.367

 30.450.771.575

121,36

4

Doanh thu hoạt động tài chính

255.413.342

124.449.577

 130.963.765

105,23

5

Chi phí tài chính

12.094.138.219

13.253.565.521

 -1.159.427.302

-8,75

6

Chi phí quản lý doanh nghiệp

4.841.084.116

3.722.816.104

1.118.268.012

30,04

7

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

38.861.534.949

8.238.640.319

30.622.894.630

371,70

8

Thu nhập khác

81.385.086

114.982.560

-33.597.474

-29,22

9

Chi phí khác

261.829.874

67.324.836

194.505.038

288,91

10

Lợi nhuận khác

-180.444.788

47.657.724

-228.102.512

-478,63

11

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

38.681.090.161

8.286.298.043

30.394.792.118

366,81

12

Chi phí thuế TNDN hiện hành

3.106.050.244

 1.475.792.274

1.630.257.970

110,47

13

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

35.575.039.917

6.810.505.769

28.764.534.148

422,36

 

Nguyên nhân chủ yếu làm cho kết quả kinh doanh quý 2/2019 tăng so với quý 2/2018:

Quý 2/2019, số ngày mưa nhiều trong lưu vực, lưu lượng nước về hồ nhiều so trung bình nhiều năm nên sản lượng điện phát quý 2/2019 tăng 24,39 triệu kWh và doanh thu tăng tương ứng là 34,76 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Từ yếu tố trên làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2019 so với quý 2/2018 tăng 28,76 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 422,36%.

Công ty Cổ phần Sông Ba kính báo cáo và cam kết nội dung giải trình trên là đúng sự thật.

Trân trọng.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 14/07/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,8 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,074
   tháng: 1,570
   năm: 10,397 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 198,49
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 14/07/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,446
   tháng: 5,134
   năm: 42,774 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.455.088
ĐANG TRỰC TUYẾN: 7.818